W takich przypadkach należy zgłaszać sprawę w https://dodajpaczke.eu w BOK poprzez dodanie nowego wątku w odpowiedniej kategorii. Wstępnie sugerujemy odpytać o dokument z systemu DHL - o ile jest dostępny - z podpisem osoby odbierającej, gdyż może to pomóc Klientowi ustalić i odnaleźć paczkę pozostawioną np. w sąsiedztwie.

Do zgłoszenia tego typu reklamacji, - poza FV sprzedażową lub innym dokumentem potwierdzającym wartość przesyłki - która zasadniczo w każdym przypadku reklamacji jest wymagana, należy pozyskać oświadczenie Klienta "Empfängererklärung" (skan) z podpisem i widocznym nr trackingowym paczki, o jaką chodzi.

Do zgłoszenia prosimy załączyć oba wymagane dokumenty.

W załączeniu oświadczenie dla Klientów niemieckojęzycznych i z Europy (j. angielski).