Do podpięcia się do Baselinkera nie jest wymagany klucz API, a jedynie podstawowe dane logowania.


We wtyczce Baselinkera są dwa formularze logowania - dwu- i trzypolowy. Do obu należy podać dane logowania z naszego systemu wysyłkowego, a w większym z nich (faktyczny formularz logowania do integracji), również numer shipperID. 


Drugi (mniejszy z formularzy) pozwala nam to shipperID uzyskać, tzn. logujemy się do niego, a zwrotnie otrzymujemy numer shipperID, który będziemy mogli skopiować do faktycznego formularza logowania.


Po przeprowadzeniu powyższej operacji, wtyczka powinna działać poprawnie.


Postępować należy wg schematu:

  1. W tym formularzu "na dole"  -> pobierz listę
  2. Otrzymujemy -> shipperID
  3. Dodaje się konto "na górze"
  4. Dane logowania + shipperID


W przypadku problemów technicznych, konieczności dostosowania szablonu pliku importu danych do nadań lub konieczności integracji systemu "dodajpaczke" z innymi systemami niż Baselinker, należy w celu uzyskania pomocy kontaktować się z dariusz.grabowski@eurohermes.eu