Wszystkie niewykorzystane etykiety, generowane z systemu web-owego "dodajpaczke" należy samodzielnie anulować w okresie rozliczeniowym właściwym dla danej etykiety*. Nie zostaną wówczas naliczone za nie opłaty.


*Okresy rozliczeniowe to okresy od 1 do 15 oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca. .


Jeśli z jakiegoś powodu (np. przełom okresów rozliczeniowych), jednostkowa, nie użyta do realizacji przesyłki etykieta nie zostanie anulowana w systemie, to należy niezwłocznie zgłosić prośbę mailem o jej manualne rozliczenie do faktury@eurohermes.eu.

W przypadku etykiet generowanych z Metapack (SSC), których nie macie Państwo możliwości samodzielnie anulować prosimy zgłaszać z uzasadnieniem wyłącznie mailowo.


Koszt za etykiety nie anulowane w systemie i nie zgłoszone do działu rozliczeń przed upływem 1 miesiąca od ich wygenerowania - będą wykazane na fakturach. Ewentualne, jednostkowe opóźnione przypadki zgłoszeń mogą zostać uwzględnione wyłącznie warunkowo.