Przesyłki zbiorcze, wysyłane na magazyn przeładunkowy do Zgorzelca, podobnie jak poszczególne paczki do odbiorców docelowych, muszą być odpowiednio zabezpieczone - sugerujemy przeprowadzenie testu swobodnego upadku ISO 2248.  Zapakowanie powinno uniemożliwiać wydostanie się z ich wnętrza przedmiotów, a ewentualne puste przestrzenie powinny być wypełnione przeznaczonym do tego celu materiałem stabilizującym. 

Szczególny przypadek stanowi przesyłka nadawana w modelu 1 do 1 - czyli większa paczka, przychodząca do magazynu przeładunkowego do Zgorzelca w całości jest tą samą, która ma dotrzeć do odbiorcy końcowego. W takim przypadku wymagane jest zamaskowanie etykiety niemieckiej, np. kartką papieru. Polscy kurierzy nagminnie uszkadzają inne etykiety, pozostałe barkody, co może skutkować brakiem prawidłowej dostawy za granicą.

Jeśli wewnątrz paczki zbiorczej, znajdują się przesyłki dla odbiorców docelowych, zapakowane w foliopaki lub koperty - prosimy i odpowiednie wzmocnienie paczki zbiorczej tak, aby nie doszło do uszkodzenia podczas rozpakowania konsolidacji. Warto umieścić napis "tu otwierać".

Nie wolno wykorzystywać śmieci jako wypełniacza.

W przypadku, gdy paczka zbiorcza zawiera także nadania inne niż na niemiecki DHL - KONIECZNE jest wyraźnie opisanie tego na zbiorczej czytelnie, dużymi literami markerem, lub naklejenie kartki z wydrukowaną informacją oraz oddzielenie paczki od innych np. poprzez włożenie do kolorowej reklamówki, worka na śmieci itp. oraz opisanie.

Zalecamy, aby nadania przeznaczone do wysyłki po stronie niemieckiej innym przewoźnikiem niż DHL, przysyłać do Zgorzelca w osobnej paczce zbiorczej, tak, aby wykluczyć ewentualne pomyłki.